Avrupa yakası escort Şişli escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Etiler escort Nişantaşı escort Ortaköy escort Levent escort Maslak escort Cihangir escort Çağlayan escort Fatih escort Kadıköy escort Aksaray escort Beyoğlu escort Kagıthane escort Florya escort Çapa escort berlin escort escort Dubai porno izle seks hikayeleri sex hikayeleri popads

Aventador'a yeni versiyon

Lamborghini, V12 motorlu Aventador modeline yeni bir versiyon ekledi. Gücünü 750 beygire çıkaran yeni model, 2.8 saniyede 100 km'yi gördü.

- Bu haber 1529 kez okundu.

Aventador'a yeni versiyon

Ta­sa­rım ye­te­nek­le­riy­le ol­du­ğu ka­dar sü­per spor oto­mo­bil üre­ti­min­de de zir­ve­yi zor­la­yan İtal­yan­lar, araç­la­rı­nı ge­liş­tir­mek için yo­ğun bir me­sa­i har­cı­yor.

AVENTADOR'A YENİ VERSİYON
Sü­per spor oto­mo­bil üre­ti­ci­le­ri ara­sın­da ha­cim kü­çült­me ya da tur­bo bes­le­me gi­bi ye­ni­lik­çi ha­re­ket­le­re ka­tıl­ma­yan Lam­borg­hi­ni, V12 mo­tor­lu Aven­ta­do­r’­a ye­ni bir ver­si­yon ek­le­di.

MARKANIN EN GÜÇLÜ MODELİ
Aven­ta­dor LP750-4 Su­per Ve­lo­ce (SV) isim­li araç, ay­nı za­man­da mar­ka­nın en güç­lü mo­de­li ol­ma özel­li­ği ta­şı­yor.ARACIN AĞIRLIĞI 50 KİLOGRAM DÜŞÜRÜLDÜ
Ge­rek amb­le­mi ge­rek­se mo­del­le­ri­ne ver­di­ği isim­ler se­be­biy­le bo­ğa la­ka­bı­na sahip mar­ka, 700 bey­gir­lik bir ara­cın bi­le da­ha güç­lü ha­le ge­ti­re­bi­le­ce­ği­ni kanıtladı.
Ağır­lı­ğın azal­tıl­ma­sı­na odak­la­nan mar­ka, ae­ro­di­na­mik açı­dan da et­ki­le­yi­ci bir oto­mo­bil ge­liş­tir­miş. Kar­bon el­ya­f kul­la­nıl­ma­sı baş­ta ol­mak üze­re ağır­lık azaltma­ya yö­ne­lik mü­hen­dis­lik ça­lış­ma­la­rı sa­ye­sin­de ara­cın ağır­lı­ğı 1525 kilogra­ma (- 50 ki­log­ram) dü­şü­rüldü.

750 BEYGİR GÜÇ
Lam­borg­hi­ni Aven­ta­do­r’­da yer alan 6.5 lit­re­lik at­mos­fe­rik V12 mo­tor, SV için yeni­den ta­sar­lan­mış. Ye­ni ha­fif bir eg­zoz sis­te­mi ek­le­nen aracın bu sa­ye­de mo­tor tep­ki­si iyi­leş­ti­rildi. Böy­le­ce araç, 750 bey­gir güç ve 690 nm tork üretir hale gel­miş. Araç­ta mar­ka­nın ISR şan­zı­ma­nı kul­la­nı­lı­yor.

2,8 SANİYEDE 100 KM
7 ile­ri sı­ra­lı oto­ma­tik şan­zı­man gü­cü­nü 4 te­ker­le­ğe bir­den ile­ti­yor. Bu sa­ye­de araç 0-100 km/s iv­me­len­me­si­ni 2.8, 0-200 km/s hız­lan­ma­yıy­sa 8.6 sa­ni­ye­de tamam­lı­yor.


Mar­ka­nın ver­di­ği bil­gi­ye gö­re 0’dan 300 km/s sü­ra­te ka­dar ge­re­ken sü­rey­se sade­ce 24 sa­ni­ye. Sa­at­te 350 ki­lo­met­re hı­za ula­şa­bi­len ara­cın or­ta­la­ma tüketimiyse 16 lit­re ola­rak be­lir­len­miş. Ara­ç, 100 ki­lo­met­re sü­rat­le yol alır­ken 30 met­re içe­ri­sin­de du­ra­bi­li­yor.

1 BEYGİR 2 KİLOGRAM TAŞIYOR
Ağır­lı­ğı azalt­ma he­de­fiy­le iç me­kan ta­ma­men ye­ni­len­di. Ye­ni spor kol­tuk­lar ve ka­pı pa­nel­le­ri kar­bon­dan imal edi­lir­ken, iç me­ka­nın ha­fif ta­sa­rı­mın­da bilgi eğlence sis­te­mi, ha­lı­lar ve gü­rül­tü azal­tı­cı ba­zı par­ça­lar yer al­madı.Kar­bon el­ya­ftan üre­ti­len par­ça­lar ara­sın­da ar­ka ka­nat ve sa­bit ha­va gi­riş­le­ri yer alı­yor. Aracın güç-ağır­lık ora­nı yüz­de 10 ar­tı­rıl­mış. Yani her 1 bey­gir, 2.03 ki­logram­ ağır­lık ta­şı­yor.

Tüm ae­ro­di­na­mik­ler­de ve­rim­li­lik açı­sın­dan yüz­de 150 iyileş­me kay­de­di­lir­ken, stan­dart Aven­ta­do­r’­a kı­yas­la bas­tır­ma kuv­ve­tin­de yüz­de 170 gi­bi önem­li bir ar­tış el­de edil­di.

SERAMİK FRENLER STANDART
SV’­nin ha­fif ağır­lık­ta­ki mat si­yah döv­me jant­la­rı, ön kı­sım­da 20 inç, ar­ka kısımda ise 21 inç ça­pa sa­hip. Ay­rı­ca, ay­nı mo­tor spor­la­rın­da­ki gi­bi mer­ke­zi ki­lit­le­me yu­va­sı da op­si­yo­nel ola­rak su­nu­ldu.

Stan­dart Pi­rel­li P Ze­ro Cor­sa spor las­tik­ler aza­mi yol tu­tuş sağ­lar­ken, Kar­bon Sera­mik Fren­ler de stan­dart su­nu­lan bir di­ğer özel­lik olarak ortaya çıktı.
 

Anahtar Kelimeler:
LamborghiniAventador
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

bostancı escort kurtköy escort