Avrupa yakası escort Şişli escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Etiler escort Nişantaşı escort Ortaköy escort Levent escort Maslak escort Cihangir escort Çağlayan escort Fatih escort Kadıköy escort Aksaray escort Beyoğlu escort Kagıthane escort Florya escort Çapa escort berlin escort escort Dubai porno izle seks hikayeleri sex hikayeleri popads

ERDOĞAN KONGREDE HELALLİK İSTEDİ: BİZ KEFEN GİYİP YOLA ÇIKTIK!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın son kez genel başkan adayı olacağı 4. Olağan Kongre yapıldı. AK Parti Kongresi'nde basın mensuplarına "AK Parti" amblemi taşıyan zarflar içinde, iki sayfalık, 63 maddeden oluşan metin dağıtıldı. İşte o maddeler...

- Bu haber 1433 kez okundu.

ERDOĞAN KONGREDE HELALLİK İSTEDİ: BİZ KEFEN GİYİP YOLA ÇIKTIK!
AK Parti 4. Olağan Büyük Kongresi'nde, partinin gelecek dönem için hedeflerinin yer aldığı ''AK Parti 2023 Siyasi Vizyonu'' kitapçığı dağıtıldı.

Kitapçıkta, 2023 yılına kadar gerçekleştirilecek hedeflerin konulduğu kitapçıkta, engellilere iş vaadinden, parti kapatmayı tamamen kaldıran yasal düzenleme gibi pek çok alana ilişkin hedefler sıralanıyor.

Seçimlerle ilgili mevzuatın topyekun gözden geçirilmesi, temsilde adaletin sağlanması için tedbirler alınması ve Yüksek Seçim Kurulu'nun yeniden yapılandırılması gibi hedeflerin yer aldığı kitapçıkta, partilerin kapatmanın tamamen kaldırılması, parti kurulmasında kısıtlayıcı ve yasaklayıcı hükümlerin kaldırılması, partilerde tek tipleştirici hükümlerin kaldırılması, partiye değil, gerçek kişilere ceza verilmesi yönünde adımların atılacağı belirtiliyor.

''Başkanlık, yarı başkanlık ve partili cumhurbaşkanı meselelerinin tartışılması'' ve ''Şartlar ne olursa olsun yeni bir anayasanın ülkeye kazandırılması'' gibi başlıkların da yer aldığı kitapçıkta, öne çıkan başlıklardan bazıları şöyle:

''Dokunulmazlık konusunun yeni anayasa çerçevesinde evrensel kriterlere göre yeniden düzenlenmesi. Yargının hızlandırılması, adil yargılanma ve demokratikleşme bağlamında 4. yargı paketinin kanunlaştırılması. Nefret suçu ile ilgili düzenleme yapılması. Yurt dışı teşkilatlarımıza adli müşavir atanması. İhtisas mahkemelerinin sayı ve çeşidinin artırılması. Yargılamada etkinlik ve şeffaflığı sağlamak için sesli ve görüntülü bilişim sisteminin hayata geçirilmesi.

Hafif suçlarda mahpusluğun istisnai hale getirilmesi, Yargıtay ve Danıştay'ın iş yükünü azaltarak, bu kurumların içtihat mahkemelerine dönüştürülmesi. Mahkum veya tutukluların eşleriyle biraraya gelmeleri. Ana dilde savunmanın sorun olmaktan çıkarılması. Ana dilde kamu hizmetlerine erişim. Bağımsız kolluk denetim mekanizmasının kurulması. Kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılması. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Komisyonu'nun kurulması.''

Ayrımcılığa son

Darbelerin dayanağı olan mevzuatın ayıklanması ve ismi darbelerle anılan şahısların isimlerinin kamu alanlarından kaldırılması gibi başlıkların da yer aldığı ''AK Parti 2023 Siyasi Vizyonu'' kitapçığında, yer bulan hedef icraatlar şöyle:

''Yargı birliğinin sağlanması. Askeri okullardaki müfredatın yenilenmesi. Kürtçe tercümanlık (kamu hizmetlerinde), kamu hizmetlerinden yararlanma da her türlü dini, etnik ayrımcılığa son verilmesi. Mevzuatta etnik ayrımcılık algısı yaratan hükümlerin ayıklanması. Hukuk içinde kalarak terörle etkin mücadeleye devam edilmesi. Güvenlik için özgürlüklerden taviz verilmemesi. Jandarmanın kolluk hizmeti sunan sivil bir yapıya dönüştürülmesi. Entegre Sınır Yönetimi sisteminin hayata geçirilmesi. İşsizliğin yüzde 5'e indirilmesi. Bölgelerarası gelişmişlik farkının kabul edilebilir düzeye indirilmesi. Yoksulluğun yok edilmesi ve gelir dağılımındaki dengesizliğin asgariye indirilmesi.

Yeni bir kamu personel sistemi

Kadınların iş gücüne katılımının yüzde 38'e çıkarılması. Kamuya 15 bin engelli alınması. Kayıt dışı istihdamın yüzde 15'e düşürülmesi. İş ve meslek danışmanı sayısının kısa vadede 4 bine çıkarılması. Yeni bir kamu personel sistemi. Sosyal güvenlik açığının GSYİH'nın yüzde 1'ine düşürülmesi. Koruma ve bakım altındaki çocukların yüzde 50'sinin özel okullara gönderilmesi. 50 yaşın altındaki nüfusta yüzde 100 okur yazarlık oranına ulaşılması. Tüm genç nüfusun asgari lise mezunu olması. İsteyen her lise mezununa üniversite. Ar-Ge harcamalarında dünyada birinci ligde olunması.

YÖK koordinasyon kuruluna dönüştürülmesi

Bilgi ve teknoloji ihraç eden ülke. YÖK'ün koordinasyon kuruluna dönüştürülmesi. Yuva yıkan değil, yuva yapan bir kentsel dönüşüm. Yaşlı, engelli ve çocuk dostu yerleşim birimleri. Köylere imar. Nüfusun 3'te 2'si büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan bir Türkiye. Yeni bir köy kanunu. Yurt dışında en fazla temsilciliği olan 5. ülke. AB hedefinden şaşmamak. Etkin ve aktif dış politikaya devam. Savunmada dışa bağımlılığı asgariye indirmiş bir Türkiye. Kuvvetlinin haklı olduğu tezine dayalı uluslararası sistemi sorgulamaya devam eden bir ülke.''

Belge, AK Parti'nin şimdiye kadar amaçlayıp da yapamadığı, ancak önümüzdeki dönemde yapmayı planladığı icraatin yol haritası nitelinde. 63 madde arasında, "Anadilde kamu hizmetlerine erişim", "kamu hizmetlerinde Kürtçe tercümanlık", "Kadınların işgücüne katılımının yüzde 38’e çıkarılması", "işsizliğin yüzde 5'e indirilmesi" "jandarmanın kolluk hizmeti sunan sivil bir yapıya dönüştürülmesi" gibi maddeler bulunuyor.

İşte madde madde AK Parti'nin yeni "yol haritası":

1- Partilerin kapatılmasının tamamen kaldırılması.
2- Parti kurulmasında kısıtlayıcı ve yasaklayıcı hükümler kaldırılacaktır.
3- Partilerde tek tipleştirici hükümlerin kaldırılması.
4- Parti kapatmalarına son verilmesi.
5- Partiye değil gerçek kişilere ceza verilmesi.
6-Siyasete katılmanın önündeki tüm engellerin kaldırılması.
7- Seçimlerle ilgili mevzuaatın topyekün gözden geçirilmesi.
8- Temsilde adaletin sağlanması için tedbirler alınması.
9- YSK’nın yeniden yapılandırılması.
10- Başkanlık, yarı aşkanlık ve partili cumhurbaşkanı meselelerinin tartışılması.
11- Şartlarne olursa olsun mutlaka yeni bir anayasanın ülkeye kazandırılması.
12- Dokunulmazlıkmeselesinin yeni anayasa çerçevesinde evrensel kriterlere öre yeniden düzenlenmesi.
13-Yargının hızlandırılması, il yargılanma ve demokratikleşme bağlamında 4. Yargı Paketinin kanunlaştırılması.
14- Nefret suçu le ilgili düzenleme yapılması.
15- Yurt dışı teşkilatlarımıza adli müşavir atanması.
16- İhtisas mahkemelerinin sayı ve çeşidinin artırılması.
17- Yargılamada etkinlik ve şeffaflığı sağlamak için sesli ve görüntülü bilişim sisteminin hayata geçirilmesi.
18- Hafif suçlarda mahpusluğun istisnai hale getirilmesi.
19- Yargıtay ve Danıştay’ın iş yükünü azaltarak bu kurumların içtihat mahkemelerine dönüştürülmesi
20- Mahkum veya tutukluların eşleriyle biraraya gelmeleri.
21- Anadilde savunmanın sorun olmaktan çıkarılması
22- Anadilde kamu hizmetlerine erişim.
23- Bağımsız kolluk denetim merkezinin kurulması.
24-Kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılması.
25-Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik komisyonunun kurulması.
26-Darbelerin dayanağı olan mevzuatın ayıklanması.
27-İsmi darbelerle anılan şahısların isimlerinin kamu alanlarından kaldırılması.
28-Yargı birliğinin sağlanması.
29-Askeri okullardaki mürfedatın yenilenmesi.
30- KüRtçe tercümanlık (kamu hizmetlerinde)
31-Kamu hizmetlerinden yararlanmada her türlü d, etnik ayrımcılığa son verilmesi..
32-Mevzuatta etnik ayrımcılık algısı yaratan bütün hükümlerin ayıklanması
33- Hukuk içinde terörle etkin mücadeleye devam edilmeli
34- Güvenlik için özgürlükten taviz verilmemesi
35-Jandarmanın kolluk hizmeti sunan sivil bir yapıya dönüştürülmesi
36-Entegre sınır yönetimi sisteminin hayata geçirilmesi
37-İşsizliğin yüzde 5’e indirilmesi
38- Bölgelerarası gelişmişlik farkının kabul edilebilir düzeylere indirilmesi
39- Yoksulluğun yok edilmesi ve gelir dağılımındaki dengesizliğin asgariye indirilmesi
40- Kadınların işgücüne katılımının yüzde 38’e çıkarılması
41- Kamuya 15 bin engelli alınması
42- Kayıtdışı istihdamın yüzde 15’e düşürülmesi
43- İş ve Meslek Danışmanı sayısının kısa vadede 4 bine çıkarılması
44- Yeni bir kamu personel sistemi
45- Sosyal Güvenlik açığının GSYİH’nin yüzde 1’e düşürülmesi
46-Koruma ve bakım altındaki çocukların yüzde 50’sinin özel okullara gönderilmesi
47-Kamu hastane birliklerinin konulması
48-50 yaşın altındaki nüfusta yüzde 1000 okur-yazarlık oranına ulaşılması
49-Tüm genç nüfusun, asgari lise mezunu olması
50-İsteyen her lise mezununa üniversite
51-Ar-ge harcamalarında dünyada 1.ligde olunması
52-Bilgi ve teknoloji ihraç eden ülke
53-YÖK’ün koordinasyon kuruluna dönüşmesi
54- Yuva yıkan değil yuva yapan bi rkentsel dönüşüm
55- Yaşylı, engelli ve çocuk dostu yerleşim birimleri
56- köylere imar
57-Nüfusunun 3’te ikisi büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan bir Türkiye
58- yeni bir köy kanunu
59- yurt dışında en fazla temsilciliği olan 5. Ülke
60-AB hedefinden şaşmamak
61- Etkin ve aktif dış politikaya devam
62-Savunmada dışa bağımlılığı asgariye indirmiş bir Türkiye
63-Kuvvetlinin haklı olduğu tezine dayalı uluslararası sistemi sorgulamaya devam eden bir ülke

Başbakan Erdoğan’ın son kez genel başkan adayı olacağı AK Parti Kongresi, Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Salona giriş yaparken kapıda bekleyen partililere kısa bir konuşma yapan Erdoğan, 'AK Parti iktidarı ben merkezli bir iktidar değildir. AK Parti iktidarı milletin iktidarıdır' dedi.


Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bize böyle yol arkadaşları nasip ettiği için Rabbime sonsuz hamdediyorum. Bu salonda Türkiye var, salonun dışında Türkiye var. Tüm renkleri, tüm çiçekleri ile bu salonda 75 milyon var.

Bu salonda Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa, Asya ve Afrika var. Dünyanın kalbi bu genel kurulda atıyor. İnsanlığın kalbi bu salonda atıyor.

Suriye’nin bütün kahramanlarını saygıyla selamlıyorum. Kudüs’ü hasretle selamlıyorum. Mekke, Medine’yi hürmetle selamlıyorum.

Kadın kollarımız kapı kapı dolaştılar. Onun için onlara özellikle şükranlarımı sunuyorum. Bu hareket en çok gençlerin omuzlarınızda yükseldi. Dava taşını gediğine sizler koydunuz. Umudumuz olan gençler bugün sizleri samimiyetle selamlıyorum.

Sınır karakollarında gözünü değil, gönlünü namlunun ucuna koyarak nöbet bekleyen askerimizi, polisimizi özellikle selamlıyorum.

"ŞEHİTLERİN HATIRASI YERE DÜŞMEYECEK"
Şehitlerimizin hatırasını asla yere düşürmeyeceğiz. Şehitlerimiz karşısında asla mahcup olmayacağız. Onlardan aldığımız emaneti, namusumuz, onurumuz ve şerefimiz bilecek, vatan için, millet için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu çınarın altında ayrımcılık, zulüm, baskı ötekileştirme yoktur. Süleymaniye, Selimiye ve Mostar vardır. Medeniyet çınarı budur. Bizim yolumuz sevginin yoludur.

Bizim yolumuz Sultan Alparslan'ın, Melikşah'ın, Kılıçarslan'ın yoludur. Bizim yolumuz Osman Gazi'nin, Fatih Sultan Mehmed'in, Sultan Süleyman'ın, Yavuz Sultan Selim'in yoludur. Bizim yolumuz Gazi Mustafa Kemal'in, merhum Adnan Menderes'in, merhum Turgut Özal'ın, merhum Necmettin Erbakan'ın yoludur.

HEDEF 2071
Ne diyoruz 'Büyük millet, büyük güç, hedef 2023' Ama bugün buradan bir şey daha hatırlatıyorum. O günleri bizler göremeyeceğiz. Kuvvet, kudret sahibi Allah'tır. Ama 2023 hedefinden sonra inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılının dışında bir hedefimiz daha var. O da kuruluşun bininci yılı olacak. Hedef 2071.

Nereden geldiğimizi unutmadık. Nereye yürüdüğümüzü de bir an olsun hatıramızdan çıkarmıyoruz.

Seçimlerde elde ettiğimiz zafer, AK Parti’nin değil; milletin, yoksulların, gariplerin başarısıdır. AK Parti sadece bize oy verenlerin partisi değil. Sadece bizi seçenlerin iktidarı olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Biz, Türkiye partisidir. 75 milyonun partisiyiz.

"KİMSENİN HAYAT TARZINA KARIŞMADIK"
10 yıl boyunca hiç kimsenin hayat tarzına karışmadık. 10 yıl boyunca hiçbir dayatmanın, hiçbir baskının arkasında, yanında, tarafında olmadık. Tam tersine herkesin hayat tarzına saygı duyduk. Herkesin hayat tarzını her zaman garanti altına aldık. Her türlü ayrımcılığı reddeden, 75 milyonu kucaklayan bir anlayışla yola çıktı.

Anadolu’da ayağında çarığı olmayan çocukların gözler ışığı gördük.

AK Parti, kuruluş ruhuna tamamen aykırı şekilde otoriterleşen, militarist, vesayetçi rejimi demokrasi ile buluşturan, demokrasi ile kucaklaştıran bir partidir.

"CHP BÜTÜN DARBELERİN İÇİNDE OLDU"
Bu Ana Muhalefet Partisi var ya, bütün darbelerin ya fiilen içindedir ya fikren içindedir. İçinde olmadığı hiçbir darbe yoktur, hepsinin içindedir.

Kimsenin yaşam tarzına müdahale etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Çoğunluğun azınlığa hükmetmesine karşı çıktık. Azınlığın da çoğunluğa hükmetmesine karşıyız.

"BU YOLA KEFENİMİZİ GİYEREK ÇIKTIK"
Milletin kutsallarına karşı aleni bir savaş yürütüldü. Bu ülkede camilerin kapılarına kilit vuruldu. Şu andaki CHP ‘Siz de akıbetimizin Adnan Menderes gibi olmasını mı istiyorsunuz?’ dedi. Biz Menderes’le başlayan değerlerle siyaset yapıyoruz.

Biz Menderes ile başlayan, milleti, milletin değerlerini esas alan bu anlayışla siyaset yapıyoruz. Bunun için kendimize 'muhafazakar demokrat' dedik. Kendimizi böyle tanımladık

Biz kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Turgut Özal’ın dediği gibi ‘Allah’ın verdiği canı sadece Allah alır’ diyerek yola çıktık. Çetelerden korkmadık, tehditlerden korkmadık.

"KİMSE ARTIK İŞKENCE YAPAMAZ"
Bu ülkede artık hiçkimse sırtını devlete dayayıp işkence yapamaz. Faili meçhullerin üzerini örtemez. Hakkı, hukuku çiğneyemez. Kur’an öğrenmenin yolunu tekrar açtık. Başörtülü kızlarımızın özgürce eğitim görmesinin önünü açtık.

"ASALAKLARLA MÜCADALE EDİYORUZ"
Devletin hücrelerine kadar sirayet etmiş çetelerle mücadele ettik, mücadele ediyoruz. Bütün tehditlere, bütün engellemelere, bütün karanlık senaryolara rağmen bu ülkenin, bu milletin enerjisini tüketen asalaklarla kıyasıya mücadele verdik, bu mücadelemizi sürdürüyoruz.

Gençler siz de bizim gibi demokrasi dışı müdahalelere izin vermeyeceksiniz. Milli iradeyi canınız pahasına koruyacaksınız.

AK Parti ile bu ülkede darbeler dönemi kapanmıştır. İnşallah sizlerin demokrasiye sahip çıkmanızla bu ülkede darbeler dönemi geri gelmeyecektir. Şunu herkes görsün ve bilsin. Demokrasiye müdahale eden yada müdahale etme girişimde bulunan herkes er yada geç milletin mahkemelerine çıkacak orada millete hesabını verecektir.

AŞIK VEYSEL SÜRPRİZİ
(Erdoğan, Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünün sözlerini okudu. Salonda Aşık Veysel’in sesinden bu türkü çalındı)

"TERÖRÜN PİYASASI OLUŞTU"
Terörle mücadelede hep yalnız bırakıldık ama bunu bahane yapmadık. Terörün maalesef piyasası oluştu. Kan alınıp kan satılan bir piyasası oluştu. Terör içeriden çetelerden destek alıyor. Terör bitince siyaseti ve rantı bitecekler asla yanımızda olmadılar. İktidar hayali kuran partiler, terör üzerinden hükümeti yıpratmak yoluna girdiler. Ana muhalefet partisi terör örgütünün servis ettiği belgelerle, terör örgütünün diliyle, üslubuyla konuşuyor. Bölücü terör örgütünü, Sosyalist Enternasyonel’de Filistinli direnişçilerle bir görecek zilletin içindeler.

CHP'YE ÇAĞRI: HAZIRSANIZ KONUŞALIM
Milleti aldatmaya hakkınız yok, hakkımız yok. Yapılacak bir şey varsa yapmıyorsak bunun hesabını veririz. Hesap vermekten kaçmayız. Ana muhalefete sesleniyorum, biz hazırız, siz de hazırsanız oturup konuşalım. Samimiyetiniz varsa adımı beraber atalım. Tüm milletim buna şahit olsun.

"TERÖRİSTLE DEĞİL, SİZNLE KUCAKLAŞANLA ÇÖZELİM"
Böyle 3-5 tane teröriste bu vatan topraklarında hizmeti ertelemeyeceğiz. Değerli kardeşlerim, bütün muhalefet tarafından yalnız bırakılmamıza rağmen yolculuk devam edecek. Kürtlere bu kadar ağır bedeller ödeten zorla dağa kaçıran bir örgüt. Dikkat edin, kaçırılanlar kimler AK Parti’nin ilçe başkanları. Çünkü örgütün uzantısı karşısında bölgede tek güç AK Parti. Bu bizi yıldıramaz. Benim Kürt kardeşim Selahaddin Eyyübi’nin torunudur, bunların değil. Benim Kürt kardeşimin bu eli kanlı terör örgütüyle hiçbir ortak yanı yoktur. Burada özellikle Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Bize oy versin ya da vermesin, elini vicdanına koymasını istiyorum.

Kürt kardeşim terör örgütünün propagandası altında kalmadan düşünmeli; kim, hangi hükümet bu kadar cesur adımlar attı? AK Parti bölgenin çehresini değiştirdi. Kürtçenin önündeki engeller kaldırıldı.

Kürt kardeşlerimizin bir atım atmasını bekliyoruz. ‘Yeter artık’ diyerek teröre karşı seslerini yükseltmesini bekliyoruz. Kürt kardeşlerimle yol haritasını yeniden çizmek istiyoruz. Gelin bu sorunları birlikte çözelim. Şiddete teslim olarak değil, siyasetle çözelim. Gelin bu sorunu teröristle değil, sizinle kucaklaşanlarla çözelim.

Türkiye dünya genelinde ihtiyaç duyan her ülkeye yardım götürmenin gayreti içindedir.

9 Türk'ü şehit eden İsrail bizden özür dilemedikçe, şehitlerimize tazminat ödemedikçe, Filistin üzerindeki ablukayı kaldırmadıkça ilişkilerimizi asla gözden geçirmeyeceğiz.

"İSLAMAFOBİ İNSANLIK SUÇUDUR"
Nefret suçları ile ırkçılıkla, en etkili şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. İslamofobi bir insanlık suçudur. Müslümanlara Müslümanların değerlerine yapılan alçakça saldırıları nefretle kınıyoruz.

"ZALİMİN YANINDA OLANLARI TARİH AFFETMEYECEK"
Suriye’de zalim bir iktidar var. 30 bin aşkın insan bu zalim rejim tarafından öldürüldü. Rusya, İran ve Çin’e sesleniyorum; Suriye’de zalim rejimin yanında onları tarih affetmeyecektir.

Kendi başbakanına ‘hain’ damgası vuranlarla daha nereye gidebiliriz? Ben bunu tazminata mahkum etmekten bıkmadım, bıkmayacağım.

"IMF'YE 5 MİLYAR DOLAR BORÇ VERECEĞİZ"

Büyüme oranlarında hedefi vuracağız. Faizle zulmeden onlar, şimdi bu zulüm yok. IMF’ye borcu Nisan’da sıfırlıyoruz. IMF’ye 5 milyar dolar borç vereceğiz.

Türkiye ekonomisini güven ve istikrar ile bu noktaya getirdik.

Kadro tahsisinde en fazla sayıyı öğretmenlere veriyoruz, vermeye devam edeceğiz.

Artık Yassıada’yı yaslı ada olmaktan çıkarıp, demokrasi ve özgürlük adası yapacağız.

Yepyeni bir anayasa şiddetle ihtiyacımız var. Hangi parti bu işi halletmeye varsa, biz onlarla buluşur, azami müşterekleri belirleriz. Biz masadan çekilen olmayacağız.

16 büyükşehir sayısını 29’a çıkarmak için düzenleme yapacağız.

"BU BİR VEDA DEĞİL"
13 yıl önce cezaevine girerken evimin önünde yaptığım konuşmada bunun veda olmadığını söyledim. Bunun bir es olduğunu söyledim. Cezaevindeki molanın ardından barış, hürriyet için mücadele verdik. Biz, ‘Koltuğa yapışanlardan olmayacağız' dedik.

Bu bir veda değil, bir estir, duraktır. Yorgunluğun, dinlenmenin molası değil. Bu bir sözün, bir vaadin yerine getirilmesidir. Bu molada yine milletin hizmetinde olacağız. Partim bana ve arkadaşlarıma hangi görevi verirse yerine getirmeye çalışacağız.

"AİLEM BENİ AFFETSİN, ONLARI İHMAL ETTİM"
Ailem, eşim ve çocuklarım beni affetsin. En önce anlardan helallik istiyorum. Millete hizmet uğruna onları ihmal ettiğim dönemler oldu. Annem geceleri bizi bekler, biz duvarlara afişler asardık.

"MANŞETLERE ŞERBETLİYİZ"
Bu dönem de millete hizmete devam edeceğim, ardından kenara çekilip başka görevler üstleneceğiz. Kimse endişe etmesin, bu dava yerde kalmaz. Bu harekete kendini adayacak birçok arkadaşımız var. Bu davada nifak olmaz, olmamalıdır. Biz manşetlere karşı şerbetliyiz, manşetlere çarpışarak bugünlere geldik. Benim için ‘Muhtar bile olamaz’ dediler. Onların nasıl bir hesabı varsa, milletin de Allah’ın da bir hesabı vardır.

Şahıslar gelip geçicidir, kalıcı olan geride bırakılan eserlerdir. Omurga korunuyor, hücreler tazeleniyor. Son kez genel başkanlığa aday oluyorum.

PARTİLİLERDEN HELLALİK İSTEDİ
Partim ne derse onu yapacağım. Sonra başka görevlerde başka alanlarda inşallah yine birlikte olacağız. Tüm teşkilatımdan helallik istiyorum. Bu hareket içinde üzdüğüm, kırdığım, zülfü yaresine dokunduğum kardeşlerim varsa haklarını lütfen bana helal etsinler. Hakkımı helal ediyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."

İŞTE AKP'NİN YENİ YOL HARİTASINDA YENİ VE ESKİ YOLDAŞLARI!

AK Parti’nin yeni MKYK aday listesi açıklandı. Numan Kurtulmuş, Osman Can ve Süleyman Soylu gibi yeni isimler listede yer alırken İdris Naim Şahin, Kürşad Tüzmen ve Ayşe Böhürler MKYK dışı kaldı.

Listyeye göre HAS Parti’yi fesh ederek AK Parti’ye katılan Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi eski raportörü Osman Can ve Demokrat Parti eski genel başkanı Süleyman Soylu MKYK listesinde yer aldı.

AK PARTİ KONGRESİ’YLE İLGİLİ HER ŞEY
İŞTE YENİ MKYK LİSTESİ


MKYK listesinde yer alan diğer isimler ise şöyle:

Abdülhamit Gül, Abdülkadir Aksu, Ahmet Davutoğlu, Ahmet Demircan, Ahmet Edip Uğur, Ali Babacan, Asuman Erdoğan, Bekir Bozdağ, Beşir Atalay, Bülent Arınç, Bülent Gedikli, Çiğdem Erdoğan Atabek, Çiğdem Karaaslan, Ekrem Erdem, Edibe Sözen, Emine Çift, Nükhet Hotar, Fatma Şahin, Fazilet Dağcı Çığlık, Haluk İpek,Hasibe Özlem Çepni, Hayati Yazıcı, Hüseyin Çelik, Hüseyin Tanrıverdi, Lale Ersoy, Lokman Ayva, Mazhar Bağlı, Menderes Türel, Mehmet Akın, Mehmet Ali Şahin, Mehmet Müezzinoğlu, Mehmet Şimşek, Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Şentop, Necla Hattapoğlu, Nihat Zeybekçi, Numan Kurtulmuş, Nurettin Nebati, Osman Can, Ömer Bolat, Ömer Çelik, Öznur Çalık, Reha Denemeç, Sadullah Ergin, Salih Kapusuz, Sema Kırcı, Süleyman Soylu, Yasin Akyay, Zelkif Kazdağ, Zeynep Karahan Uslu

AYŞE BÖHÜRLER, KÜRŞAD TÜZMEN, İDRİS NAİM ŞAHİN MKYK DIŞI

MKYK dışında kalan isimler şöyle; Canan Candemir Çelik, Cemal Yılmaz Demir, Fatma Salman Kotan, Hasan Ali Çelik, İdris Naim Şahin, Kürşad Tüzmen, Mahir Ünal, Mehmet Necati Çetinkaya, Mehmet oymak, Mustafa Sait Yazıcoğlu, Mutlu ALkan Kütüklüoğlu, Muzaffer Gülyurt, Necdet Budak, Nur Özkaya, Orhan Yegin, Sadık Badak, Suat Kınıklıoğlu, Şükrü Ayalan.

MEVCUT MKYK'DA ŞU İSİMLER BULUNUYORDU

Abdülkadir Aksu, Ahmet Davutoğlu, Ahmet Edip Uğur, Ali Babacan, Asuman Erdoğan, Ayşe Böhürler, Ayşe Türkmenoğlu, Bayram Özçelik, Beşir Atalay, Bülent Arınç, Bülent Gedikli, Canan Candemir Çelik, Cemal Yılmaz Demir, Çiğdem Karaaslen, Edibe Sözen, Ekrem Erdem, Emine Çift, Fatma Salman Kotan, Haluk İpek, Hasan Ali Çelik, Hayati Yazıcı, Hüseyin Çelik, Hüseyin Tanrıverdi, İdris Naim Şahin, Kürşad Tüzmen, Lale Ersoy, Lokman Ayva, Mahir Ünal, Mazhar Bağlı, Mehmet Müezzinoğlu, Mehmet Necati Çetinkaya, Mehmet Oymak, Mustafa Sait Yazıcıoğlu, Mutlu Alkan Kütüklüoğlu, Muzaffer Gülyurt, Necdet Budak, Necla Hattapoğlu, Nükhet Hotar, Nur Özkaya, Ömer Çelik, Orhan Yegin, Öznur Çalık, Reha Denemeç, Sadık Badak, Salih Kapusuz, Sema Özdemir,, Suat Kınıklıoğlu, Şükrü Ayalan, Zelkif Kazdal, Zeynep Karahan Uslu.

YEDEK ÜYELİKLER İÇİN İSE ŞU İSİMLER ADAY GÖSTERİLDİ

İsmail Hakkı Turunç, Mutlu Alkan, İsmail Karaosmaoğlu, Bülent Tural, Orhan Yeğin, Emel Topçu, Hakkı Şanlı, Faruk Koyuncu, Ahmet Berat Conkar, Emine Saliha Aydınyılmaz, Nazım Maviş, Tahir Alan, Nilgün Arat Cabaoğlu, Remzi Çakır, Mustafa Alkayış, Sertab Bandin, Şuay Alpay, İdris Şahin, Mehmet Muş, Tülay Kaynarca, Veli Tolu, Hamza Dağ, Betül Güler, Halil Yıldız, Mustafa Akış.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

bostancı escort kurtköy escort