TSK'DA ANKET DEPREMİ! 11 Nisan 2013, 12:10

TSK'ya bakışın ve güvenin sorgulandığı ankette çarpıcı sonuçlar çıktı. En basitinden artık halk zorunlu askerliğe karşı çıkıyor...
 TSK ile ilgili yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar çıktı. Öyle sorular soruldu ki verilen cevaplar askere duyulan güvenin çok azaldığını ortaya çıkardı.
İnternethaber'de yer alan habere göre; TSK en çok güvenilen kurum olarak birinci sıradaki yerini korurken anket sorularında pek çok konuda halkın güvenini kaybettiği dikkat çekti.
Terörle mücadeledeki TSK'nın çalışmalarına halkın büyük bir bölümünün artık beğenmediği ve başarısız bulduğu sonucu çıktı.
En büyük şok ise AK Parti seçmeninden geldi. AK Parti seçmeni en güvendiği kurum olarak polisi gösterdi.
TSK içerisindeki kötü muamele ve şüpheli ölümlerin araştırılmaması TSK'ya olan güveni azalttığı belirlendi. Çocuğunu güvenle askere göndereceklerin oranı düşük bir seviyede kaldığı dikkat çekti.
bilge adamlar stratejik araştırmalar merkezi(BİLGESAM) TSK'ya güven anketini açıkladı. "Türk Silahlı Kuvvetlerine Toplumsal"bakış başlıklı raporda TSK'ya güven, TSK'ya bakış algısı, terör sorunu gibi başlıklar araştırıldı.
TSK'YA GÜVEN
Ankete katılan vatandaşlara en çok güvendiği kurumlar sorulmuş ve en çok güvenilen kurum olarak TSK yine en başta yer aldı. En çok güvenilen kurum yüzde 63,9'luk değeriyle TSK olurken ikinci sırada yüzde 50ile polis teşkilatı oldu. Diğerleri ise sırasıyla yüzde 43,9 Hükümet, yüzde 39,2 Parlamento ve yüzde 38,5 Yargı.
TSK'ya en çok güvenen seçmen ise yüzde 75,4 ile MHP seçmeni oldu. CHP seçmeninin ise yüzde 68,6'sı AK Parti seçmeninin yüzde 64,5'u TSK'ya güven duyuyor. TSK'ya en az güvenen seçmen ise yüzde 18,3 ile BDP.
AK Parti seçmeninin hükümet ve polis teşkilaına TSK'dan daha fazla güvendiği dikkat çekti. TSK'ya 64,5 oranında güven duyan AK Parti seçmeni polise ise 65,3 oranında güven duyuyor.
ÇOCUĞUMU GÖZÜ KAPALI ASKERE GÖNDERİRİM DİYENLER AZALDI
Araştırmada dikkat çeken bir soru da "Çocuğunuzu gözü kapalı askere gönderecek kadar TSK'ya güvenir misiniz?" sorusu oldu. Soruya verilen cevap askerdeki şüpheli ölümlerin ve PKK ile mücadeledeki zaafiyetlerin güveni azalttığını ortaya çıkardı.
"TSK diğer kamu kurumlarına göre daha sağlam bir yapıya ve kültüre sahiptir" görüşü 57,3 değeri ile orta destek bulurken "Çocuğumu gözüm arkada kalmadan askere gönderecek kadar TSK'ya güveniyorum" görüşü 40,8'de kaldı.
"TSK içindeki kaza ve vukuatlar gerektiği şekilde ve adil olarak soruşturulmaktadır" görüşü ise 39,7 değerinde kalarak TSK içerisindeki adalete güvensizliği ortaya çıkardı.
Ergenekon ve balyoz davalarının TSK'yı yıprattığını düşünenlerin oranının yüksekliği dikkat çekti. Ankete katılanların yüzde 60,9'nun ordunun yıpratıldığı inancına sahip olduğu dikkat çekti.
Ordunun yıpratıldığına en çok yüzde 82,3'lük düzeyle CHP seçmeni inanıyor. CHP'yi ikinci sırada yüzde 77,6 ile MHP seçmeni takip ediyor. Ordunun yıpratıldığı inancına AK Partili seçmenin inanma oranı yüzde 38,4 iken en az inanan seçmen yüzde 19,7 ile BDP seçmeni.
TSK'NIN "TESLİMİYETÇİLİĞİ" RAHATSIZ ETTİ
TSK algısını Ergenekon ve Balyoz davaları dışında olumsuz etkileyen faktörlerin en başında "kötü muamele" geldi. İkinci olarak da yeni Genelkurmay Başkanı'nın ve kurmaylarının hükümetle uyumlu çalışmasının halkta "teslimiyetçilik" olarak görüldüğü ortaya çıktı.
TSK'ya güveni azaltan nedenler içinde terör dışında yaşanan kaza ve kayıplar yüzde 67 oranında TSK algısını en fazla olumsuz etkileyen faktör olarak ortaya çıkmakta iken, terörle mücadelede verilen kayıplar yüzde 65,5 oranı ile bu konuda ikinci sırada geldi.
Ordu evleri ve kullanım şekli %53,3 ile TSK algısını olumsuz etkileyen en önemli üçüncü neden olarak öne çıktı.
Soruya açık uçlu verilen yaklaşık 500 cevap arasında TSK algısını olumsuz etkileyen nedenlerden sıklık olarak en çok öne çıkan konular ise şöyle,
- Rütbelilerin, astlarına ve yükümlü askerlere yönelik kötü muamelesi
- TSK'nın yeni komuta kademesinin hükümet ile teslimiyetçi bir uyumla çalışması
- TSK'nın dine ve dini uygulamalara karşı olumsuz tutumu
- TSK'nın geçmişte siyasete müdahil olması ve yaşanan darbeler
- TSK'nın kendini toplumdan üstün ve ayrı bir yerde konumlandırması
-TSK bütçesinin yüksekliği, harcamalar ve TSK'nın denetimi sorunu
- Erbaş ve erlerin askerlik amacı dışında ve özel işlerde kullanılması
- TSK'nın kullandığı zorunlu askerlik modeli
ERGENEKON'A İNANÇ
Ankete katılanlara Ergenekon yapılanmasının varlığına inanç düzeyi de soruldu. Buna göre toplumun yüzde 53,5'luk bir kesimi Ergenekon yapılanmasına inanıyor.
Partilere göre AK Parti seçmenin yüzde 87,5'luk kesimi BDP'nin yüzde 82,1'lik kesimi Ergenekon'a en çok inanan seçmen.
MHP seçmeni yüzde 38,6 ile ve CHP seçmeni yüzde 18,2 ile Ergenekon varlığına inanıyor.
balyoz iddianamesi AKP ve BDP seçmeninin TSK'ya güvenini olumsuz etkilerken, iddianameler MHP ve CHP seçmeninin TSK'ya güven algısını çok fazla olumsuz etkilemediği görüldü.
AKP ve BDP seçmeni Balyoz davasındaki mahkeme kararını adil bulurken, CHP ve MHP seçmeni adil bulmadığı belirtildi.
"12 Eylül davası ve yargılamalarını doğru buluyorum" görüşü 59,2 değeri ile orta düzeyde katılım bulurken, "Ordunun 28 Şubat ve 27 Nisan müdahalelerini haklı buluyorum" görüşü 30,7 değeri ile ve "Ordu gerekli durumlarda yönetime müdahale etmelidir" görüşü yüzlü ölçekte 30,6 değeri ile onaylandığı görüldü.
"Gelecekte yeni bir darbe askeri müdahale yaşanabilir" inancına sahip olanların oranının yüzde 27,5 olduğu görüldü.
ZORUNLU ASKERLİĞE DESTEK AZALDI
Zorunlu askerlik uygulamasının kaldırılıp profesyonel orduya geçişin sorulduğu ankette yüzde 65,4'lük oranda büyük bir kesim zorunlu askerliğin kaldırılmasını desteklediği dikkat çekti.
Henüz askerliğini yapmayanların arasındaki yüzde 76,5'luk bir kesim zorunlu askerliğin kaldırılmasına destek verdi.
TSK TERÖRLE MÜCADELEDE BAŞARISIZ GÖRÜLÜYOR
Terörle mücadelede TSK'nın etkili olup olmadığının sorulduğu ankette şaşırtıcı sonuçlar çıktı. Halkın büyük bir bölümünün TSK'nın terörle mücadelede başarılı görmediği ortaya çıktı. Ancak yine de önemli bir kesim terörle mücadelenin halen silahlı güçler tarafından yürütülmesinde hemfikir.
Buna göre "Terörle mücadele, jandarma ve özel harekat (polis) birliklerinden oluşan kolluk kuvvetlerince yürütülmelidir" görüşüne yüzde 68,8'lik bir destek verilirken "Terörle mücadelede aktif olan tüm unsurların profesyonelleştirilmesi yönünde atılan adımları yeterli buluyorum" diyenlerin oranı yüzde 42,4'te kaldı.
"Türk Silahlı Kuvvetlerini terörle mücadelede başarılı buluyorum" görüşüne destek verenler 48,9 düzeyinde olduğu dikkat çekti.
TSK'yı en başarılı bulan seçmen yüzde 52,6 ile MHP olurken en başarısız bulan seçmen yüzde 14,8 ile BDP oldu.
ASKERLER SOSYAL TESİSLERDE ÇALIŞTIRILMASIN
Vatani görevini askeri sosyal tesislerde yapanların durumu da ankete konu oldu. Ankette sosyal tesislerde askerlik görevi yapmaya sıcak bakılmadığı görüldü. Hükümetin son dönemlerde askeri garsonluk gibi görevleri sonlandırma adımının beğenildiği ortaya çıktı.
YAZETE
Anahtar Kelimeler
tsk da anket depremi

Yorum Gönder

Etiket Sonuçları