MARMARA DEPREMİ İÇİN SÜRE BİTTİ! 20 Temmuz 2012, 00:43

MTA'nın son araştırmaları Marmara Bölgesi'ndeki olası bir deprem için artık yeterli vaktin kalmadığını ortaya koydu.
 
Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Sorumlusu Engin Er, Güney Marmara'da depreme her an hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Er, 3 büyük fay hattının tehdidi altında bulunan Yalova'da deprem zonu üzerindeki binaların daha güvenli bölgelere taşınması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası Yalova
Temsilcisi Özgür Bayraktar'a belgesini vermek üzere Yalova'ya gelen Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Sorumlusu Engin Er, bölgedeki deprem riski ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Marmara Bölgesi'nde depremin her an beklenmesi gerektiğini söyleyen Er, "Güney Marmara, sanayi ve nüfus yoğunluğunun olduğu bir bölge. Bu bölgeye gereken önemin verildiğini söylemek pek de mümkün değil. Kuzey Anadolu Fay Hattı tüm dünya tarafından izleniyor. Dolayısıyla Yalova, Bursa, İstanbul ve Güney Marmara'nın tamamı tektonik olarak en fazla aktivitenin olduğu yerler. Biz bu bölgenin tamamında depremi beklemeli ve hazırlanmalıyız. Depremle dikleşmeden bilimsel verilerle binalar yapmalıyız. Türkiye'de depreme yönelik tedbirleri bir an önce almamız lazım. MTA'nın son çalışması da bize zaman kalmadığını gösteriyor. Ya tedbir alırız ya da depremlerle dikleşip 1999 Marmara Depremi'nde olduğu gibi doğal afetlere yeniliriz. Eğer Marmara Depremi'nden ders alsaydık çok ciddi tedbirler almış olabilirdik" dedi.

"İSTANBUL'DAN ÇOK YALOVA RİSK TAŞIYOR"

İstanbul'dan çok Yalova'nın deprem riski taşıdığını vurgulayan Engin Er, ilin 3 büyük fay hattının tehdidi altında olduğuna vurgu yaptı. Er, "Hep İstanbul ön plana çıkarılsa da Yalova 3 büyük fayın etkisi altında. Bunlardan biri adaların güneyinden geçen hat, diğeri İznik'ten Karacabey'e kadar devam eden fay hattı ve sonuncusu da Bursa merkezden Karacabey'e giden fay hattı. Bunların hangisinde bir deprem meydana gelirse gelsin Yalova etkilenir. Yalova'yı etkileyecek olan bu fay hatlarına karşı jeoloji bilimini ön plana almamız lazım. 1/100 binlik planlarda fay hatları, sıvılaşma alanları ve heyelan alanları belirlenmeli. 17 Ağustos Marmara Depremi'ni yaşayan Yalova'nın bu konuda daha fazla duyarlılık göstermesi lazım. Yapılan jeolojik çalışmaların da mutlak surette uygulanması lazım. Belediyelerde zemin vizesi kontrol birimleri oluşturulmalı" diye konuştu.
"KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPILACAK YERLERDE İMAR İZNİNİN DURDURULMASI LAZIM"

Kentsel dönüşümden de bahseden Er, bu alanlarda yapılaşmanın devam etmesini ise eleştirdi. Bu alanlarda imar izninin durdurulması gerektiğini vurgulayan Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Sorumlusu Engin Er, "Kentsel dönüşüme tabi tutulacak alanlarda halen daha yapılaşmaya devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm yapılacak yerlerde imar izninin durdurulması lazım. Bu alanlarda yapılaşmaya devam ediyor, sonra kentsel dönüşüme tabi tutuyorsunuz. Bu son derece yanlış bir durumdur. Eğer jeolojik verilere göre denetimleri yapmıyorsanız ülke ekonomisindeki kaynakları heba ediyorsunuz demektir. Kentsel dönüşüme tabi tuttuğunuz alanlar gerekli bilimsel veriler ışığında değerlendirilmezse yeniden çöküntü alanları oluşturursunuz" ifadelerini kullandı.

Yalova'nın aktif fay hattı üzerinde tampon bölgeler oluşturması gerektiğini ve bu hat üzerindeki yerleşim yerlerinin ise güvenli bölgelere taşınması gerektiğini dile getiren Er, "Yalova'da 1/100 binlik plan olmadan 1/25 binlik plan yapılıyorsa bu yanlıştır. Yine fay hattına ve zemin özelliğine göre tampon bölgeler oluşturulmalıdır. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Depreme ve fay hatlarına önem veren her yerde oluşturulan bu tampon bölgelerde yapılaşma yasağı vardır. Yalova'da tsunami tehlikesi, fay hatları ve zemin sıvılaşması var. Fay zonu üzerinde yer alan bölgenin mutlaka daha güvenli bir bölgeye taşınması lazım. Sıvalaşma yaşanan bölgelerde de ciddi tedbir alınmalıdır" dedi.
İHA


Yorum Gönder

Etiket Sonuçları