Kervan yolu yeniden hayat buluyor! 07 Haziran 2014, 12:37

Merkezi Asya ülkelerinden olan Türkmenistan, tarihte ve günümüzde Doğu’dan Batı’ya, Küzey’den Güney’e doğru giden Kervan Yollarının önemli merkezlerinden biri sayılmaktadır.
 KERVAN YOLU YENİDEN CANLANIYOR

Merkezi Asya ülkelerinden olan Türkmenistan, tarihte ve günümüzde Doğu’dan Batı’ya, Küzey’den Güney’e doğru giden Kervan Yollarının önemli merkezlerinden biri sayılmaktadır.

Bu yollardan birisi halen inşaatı devam eden, toplam uzunluğu 900 kilometreolan Kazakistan (Üzen) – Türkmenistan (Kızılkaya-Bereket-Etrek) – İran (Gorgan) demir yolu hattıdır. İstikbalin ana hatlarına dönüşecek olan bu inşaat, ekonomi ve turizmde geniş imkanlar sağlar. Bölgelerarası mal-yük ilişkilerini hafifletmeye açılım sağlayacak ekonomik çıkarlarla beraber, turizm sektöründe de yeni ufukları açarak, müsbet şartlar oluşturur.

Ülkelerin müthiş tabiatınadaha da yaklaşmaya imkan oluşturur ve Merkezi Asya’nın tarihi eserlerine hasret,binlerce turist için en yakın hatlardan biri olur.

Bu hattın kullanılıma açılması bölgedeki ülkelerin kardeş halklarının yüzyıllarca devam edegelen siyasi, ekonomik, ilmi ve kültürel ilişkilerini daha da sağlamlaştırmaya imkan verir. Ayrıca demir yol istasyonlarının etraflarında yeni köy ve kasabaların kurulmasına, ekonomik bölgelerin oluşmasını sağlar. Bunlar ise nüfusun sosyal durumunun kalkınmasına müsbet etki yapar. Bu konuda hoşgörülü uluslararası ve devletlerarası ilişkilerin taraftarı sayılan liderlerden biri olan Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov’un Başkanlığında büyük hamleler gerçekleştirilir.

Dünya bilirkişileri yeni demir yolu için şunları söylüyor;

“Türkmenistan’dan transit geçecek olan Kuzey-Güney Uluslararası Demir Yolu Hattı Avrupa’dan Basra körfezine giden yolun uzunluğu yaklaşık 700 kilometre kısalır ve bu demir yol hattı boyunca yüklerin taşınmasını gerçekleştirmekte vakit tasarruf eder, taşımacılık masraflarını asgari düzeye indirir.

Projenin uygulamasıyla her sene bu demir yol hattında 10 milyon ton yük taşınması gerçekleşir.

Belirtilmesi gereken hususlardan birisi de, Kazakistan-Türkmenista-İran demir yolu hattının açılması, Basra körfezine çıkmak için İran ile ortak projeleri olan Tacikistan ve Kırgızistan gibi ülkelere de ekonomik açıdan faydası dokunur.”


Yorum Gönder

Etiket Sonuçları