Özel okullar'a Atatürk tırpanı! 06 Şubat 2012, 22:37

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), kanun hükmünde kararnameyle (KHK) Teşkilat Yasası'ndan by-pass ettiği "Atatürk ilke ve ilkelerine bağlı yurttaş yetiştirme amacı" özel okullara da yansıdı.
MEB Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğünce hazırlanan yönetmelik taslağında pek çok tartışmalı düzenleme yer alıyor. Bunlardan bazıları şöyle:

Özel okullarda Atatürk’e tırpan

• Özel okulların amaçları arasında yer alan Öğrencileri Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir ifadesi çıkarıldı

Atatürk köşesine by-pass

•  Özel okullardaki Atatürk köşesinin ayrıntılı olararak düzenlenmesine ilişkin hükümlerin tamamı çıkarılırken, Atatürk köşesinin kurumların girişinde temiz, düzenli ve kolayca görülebilecek en uygun yerde oluşturulması öngörüldü. Mevcut yönetmelikte, özel ilköğretim okullarında Atatürk köşelerinin okul binasının girişinde uygun bir yerde, temiz, düzenli, Atatürkün hayatını, inkılâplarını yansıtacak ve anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde düzenlenmesi hükmü yer alıyor. 

Gençliğe Hitabe kalkıyor

•  Özel ortaöğretim okullarındaki Atatürk köşelerinden Atatürkün Gençliğe Hitabesinin kaldırılmasını öngörüyor. Mevcut yönetmelikte özel ortaöğretim okullarında Atatürk köşesinin zeminden yüksekte olması, Atatürk büstü veya maskının konulması, Atatürkün fotoğrafı, Türk bayrağıİstiklal Marşı ve Atatürkün Gençliğe Hitabesinin uygun biçimde asılması, madalyon, gravür, Atatürkün eğitimle ilgili sözlerine yer verilmesine ilişkin hükümler bulunurken, taslakta bu hükümlerin tamamı çıkarılmış durumda.

• Yabancı okul adlarına vize: Özel öğretim kurumlarına verilecek adların Türkçe olması şartı kaldırıldı.

Yorum Gönder