izmir escort rus pornosu porno seyret

OLACAĞI BUYDU PKK GERİ ÇEKİLMİYOR!

PKK ateşkes kararı aldı ama geri çekilmiyor...

- Bu haber 1046 kez okundu.

OLACAĞI BUYDU PKK GERİ ÇEKİLMİYOR!
 PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından Murat Karayılan, Öcalan'ın çağrısı üzerine ''21 Mart'tan itibaren ateşkes ilan ettiklerini'' açıkladı.PKK'ya yakın bir internet sitesinde yapılan açıklamada Karayılan, "Parlamento ve hükümet komisyon oluşturup yasal zemini hazırlarsa geri de çekiliriz" dedi.

PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından Murat Karayılan, Öcalan'ın Diyarbakır'daki Nevruz kutlamaları sırasında okunan mektubuna yanıtı Almanya'nın Bonn şehrinde düzenlenen Nevruz kutlamalarında verdi. Kutlamalar esnasında video mesajı yayınlanan Karayılan, Kürtçe yaptığı konuşmasında, "21 Mart'tan itibaren ‘ateşkes’ ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GERİ ÇEKİLME ZEMİNİ OLUŞTURULURSA ONU DA YERİNE GETİRİRİZ

Karayılan, geri çekilmeye ilişkin olarak da "Eğer Türk devleti, hükümet ve parlamento sorumluluğunu yerine getirir ve geri çekilmeye ilişkin gerekli kararları alırsa, gerekli komisyon ve kurumları oluşturursa, geri çekilmenin zeminini oluşturursa biz onu da yerine getireceğiz. Şimdi bu zeminin oluşturulmasını bekliyoruz. Bu konularda bizim söyleyeceklerimiz kısaca budur." açıklamasını yaptı.

PKK NELER İSTİYOR?

Abdullah Öcalan'ın Di­yar­ba­kı­r'­da oku­nan mek­tu­bun­da son­ra bek­le­nen ge­liş­me­le­ri, PKK'­ya yakınlığıyla bilinen Fı­rat Haber Ajan­sı açık­la­dı.

Ajans, İm­ra­lı­'da bir mu­ta­ba­kat met­ni im­za­lan­dı­ğı­nı iddia ederken, hükümetten bek­le­nen adım­la­rı sıraladı.

Metnin örgüt içi çözüm muhalifi kanattan çıktığı tahmin ediliyor.

Örgütün ajansının ifa­dele­riy­le PKK'nın talepleri:

1- Med­ya sa­vun­ma alan­la­rı­na (Kan­dil, Ha­kurk, Zap ve Haf­ta­nin gi­bi Ira­k'­ta­ki PKK kampları­na) yö­ne­lik ha­va sal­dı­rı­la­rı ke­sil­me­li­dir. Yani si­lah­la­rın çift ta­raf­lı sus­ma­sı için hiç­bir komplek­se ka­pıl­ma­dan üze­ri­ne dü­şe­ni yap­ma­lı­dır. Çün­kü ba­rış sü­re­ci­nin ol­maz­sa ol­maz ko­şu­la­rın­dan bi­ri­si, çift ta­raf­lı ateş­kes­tir.

2 - Ab­dul­lah Öca­la­n'­ın sağ­lık, gü­ven­lik ve "özgür­lü­k" ko­şul­la­rı hız­la dü­zel­til­me­li­dir. İm­ra­lı süre­cin­de ön­gö­rül­dü­ğü gi­bi, Öca­lan'ın da­ha ak­tif ve di­rekt ola­rak sü­re­ce ka­tıl­ma­sı için ola­nak­lar oluş­tur­ma­lıdır. Hü­kü­met, ata­ca­ğı adım­lar­la İm­ra­lı sis­te­mi­ne ar­tık son ver­di­ği­ni gös­ter­me­li­dir.

3- 'Si­lah­lı un­sur­la­rın sı­nır dı­şı­na çekilmesi­' ka­ra­rının ha­yat bul­ma­sı için hü­kü­met tara­fın­dan ge­rek­li po­li­tik ve ya­sal gü­ven­ce­ler hız­la sağ­lan­ma­lı­dır. Öcala­n'­ın, "Ar­tık silah­lı unsurlarımızın sı­nır öte­si­ne çe­kil­me­si aşa­ma­sı­na gelin­miş­ti­r" sö­zü bir sü­re­cin baş­lan­gı­cı ola­rak algılan­ma­lı­dır. Hü­kü­met, üze­rin­de an­la­şı­lan 'mutaba­kat met­ni­ni­' bir oyun ola­rak al­gı­larsa, çekil­me baş­la­ma­dan bi­te­r.

4 - Hükümet, (İmralı'da başlatılan) süreci iler­let­mek için ye­ni re­form­la­ra hızlandıracağının açık sin­yal­le­ri­ni verme­li­dir. Ör­ne­ğin KCK adı al­tın­da yü­rü­tü­len ve bin­ler­ce Kürt si­ya­set­çi­nin esir alın­dı­ğı (tu­tuk­lan­dı­ğı) si­ya­si soy­kı­rım da­va­la­rı­nı kök­ten­den dü­şür­me­li­dir. Re­hin tut­tu­ğu DTK es­ki Eşbaş­ka­nı Ha­tip Dic­le baş­ta ol­mak üzere, BDP'­li tutuklu vekiller (Faysal Sarıyıldız, Selma Irmak, Kemal Aktaş, Gülser Yıldırım ve İbrahım Ayhan)  dahil tüm seçilmişleri serbest bırakmalıdır.Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir içeriği site’de paylaşmayın.

bostancı escort kurtköy escort