Bu haber 74739 kez okundu.

BANKA KREDİSİ DOSYA MASRAFINI NASIL GERİ ALABİLİRİM!
 Bankalar kredi vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak iyi bir araştırma yapmadan kredi almamalısınız bunun en büyük nedeni sizin hiç farkında bile olmadan çıkarttıkları masraflar. Bankalardan çekilen ihtiyaç kredisi, konut kredisi, araç kredisi, eğitim kredisi gibi bol keseden verilen krediler, kredi tutarına göre kesilen dosya masrafları ile tüketici borçlandırılıyordu. Ancak yeni çıkan bir kanuna göre dosya masrafları geri alınabilecek.0

Dosya masrafını geri almak için dilekçe yazmanız gerekmektedir. Yazacağınız bu dilekçe ile kredinin çekildiği banka şubesine başvurmanız gerekmektedir. Eğer başvurunuzun sonucunda olumlu bir sonuç alamazsanız kaymakamlıklardaki tüketici hakem heyetine başvurmalısınız. Eğer alacağınız dosya masrafı 1.061TL’nin üzerinde ise tüketici mahkemelerine başvurmanız gerekiyor. İlgili başvurudan sonra 1-3 ay arasında sonuç çıkmaktadır. Sonuç çıktıktan sonra şahıs ve bankaların karara itiraz etmek için 15 gün yasal süreleri bulunuyor. Hakkınızı sonuna kadar aramalısınız. örnek 2 dilekçe şu şekilde;

……………BANKASI …………….. İLİ………………….. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE
                                                                                                                                                 ………………..
 
Konu: Kredi masrafları iadesi Hk.
 
Bankanızın   …………….    numaralı kredi müşterisiyim. Her kredi işleminde bankanıza, anılan krediye ait kredi masrafını ödemekteyim.
 
Ancak , çeşitli  tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararlarıyla da  “Kredi masraflarının haksız şart niteliğinde  ve tüketicilerden tahsilinin haksız  olduğu sabitlenmiştir. “
 
Bu çerçevede ve yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda;
 
1- On yılla sınırlı olmak üzere şimdiye kadar bankanıza yaptığım tüm kredi masrafları ödentilerinin on yıl geriye dönük olarak ve dökümünü içeren bir listenin tarafıma verilmesini,
2- On yıl geriye dönük olarak benden kesilen kredi masrafı ücretlerinin toplam miktarının yasal faizi ile birlikte defaten tarafıma iadesini,
Aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara baş vuracağımı bildiririm
 Saygılarımla,
 
../…/2012
Adı, Soyadı
ADRES :                                                                                                       İMZA


Banka Dilekçe Örneği- 2; www.habertempo.com

……………………………BANKASI …………………………. ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

………………nolu müşterinizim. Şubenizden ……………… tarihinde ………… ay vadeli olarak ………. faiz oranı üzerinden ……………… TL ……… kredisi kullandım ve…………….ay ödeme yaptım.
tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararıyla "kredi masraflarının haksız şart niteliğinde, tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir" İlgili krediyi kullanırken dosya masrafı adı altında tarafımdan ekte makbuzunu sunduğum ……TL kesinti yapılmıştır. Kesilen bu tutarın, 4077 sayılı Tüketici Koruma Kanunu’na göre haksız şart sayıldığından tarafıma yasal faiziyle birlikte iade edilmesini talep ediyorum.

Tarih: 30.08.2012
imza
Adı Soyadı: Lütfü Bulut 

Banka'nın kabul etmemesi halinde 

Dosya Masrafı (Hakem heyeti Dilekçe) Örneği
 
T.C.
…………………… KAYMAKAMLIĞI
(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)
Şikâyet Eden                          :                 
Adresi                                     :
E- Posta & Telefon                 :
 
Şikâyet Edilen                        :
Adresi                                     :
Şikâyetin Parasal Değeri      :
Şikâyetin Tarihi                     :
Şikâyetin Konusu                   :Dosya Masrafı adı altında alınan “……….. .-TL” bedelin tarafıma iadesi talebimdir.. (4077/6. Ve 10. maddeleri)
Açıklamalar                            : 1-)…………………. Bankası, ……………… şubesinden … /… /….. tarihinde ………………… adı altında ……………………….. – Türk Lirasınakit ödemeli kredi aldım.
2-)Banka ile işbu krediye ilişkin olarak sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Ancak bu sözleşmenin bir örneği tarafıma verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olması dolayısıyla sözleşmenin içeriğine müdahale hakkım verilmemiş ve benimle de müzakere edilmemiştir. (4077/6. Madde )
3-)Kaldı ki sözleşmeler taraflar arasında akdedilirken, sözleşme hürriyeti ilkesine bağlı olarak taraflar arasında dengesizliğe yol açacak veya taraf aleyhine olacak bir maddenin hukuken bağlayıcılığı yoktur (4077/6. Madde )
4-)Krediye bağlı sözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler altında yapılacak kesintilerde taraf olan tüketiciye önceden bilgilendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yine bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde bu sözleşmenin bağlayıcılık hükmü ile geçerliliği olacaktır. Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde ). Eğer tüketici kendi rızası ile dosya masrafı ücretini ödemeyi kabul etmiş olsaydı bu duruma itiraz etme hakkı bulunmayacaktı.
5-)Kredi veren, kredi sözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek zorundadır. Fakat bu bilgileri vermekten imtina ederek ve bilerek tüketiciden hile ile gizleyip mağduriyetine sebebiyet vermektedir. 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.
            Sözleşmede;
            a) Tüketici kredisi tutarı,
            b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,
            c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,
            d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,  
            e) İstenecek teminatlar,  
            f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
            g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
            h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
            ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar,
Dolayısıyla benden haksız ve hukuksuz olarak dosya masrafı adı altında alınan ………………….- Türk Lirası’nın tarafıma iade edilmesi gerekir.
6-)Bahse konu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince Hakem Heyeti yetki ve görev alanı içerisinde bulunmaktadır.
7-)İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.
Hukuki Sebepler        : 4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.
Hukuki Deliller           : Kredi Sözleşmesi, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, fazlaya ilişkin delil sunma.
İstem Sonucu             : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ……………..- Türk Lirası bedelin tarafıma iadesine Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.
 
Şikâyet Eden
(Ad, Soyad ve İmza)

Not:
yukarıdaki dilekçe örnektir kendi bilgilerinizle doldurmayı unutmayınız.Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
Cinderrela 2 gün önce

sen borçları, ödenmemiş kira varsa veya bankada bir kredi reddetti?
ekibimiz% 2 faiz oranı ile sorunların çözümünde yardımcı olacaktır.
biz herhangi bir amaç için hızlı kredi öneririz. sadece bir kimlik kartı, hızlı doğrulama, asgari formaliteler, öneri ve düşük 15 dakikaya kredi kararı yüksek kabul edilebilirliği.
gelir belgesi vermek gerek kalmadan. biz 350 milyon gbp yüksek bir kredi tutarı kadar var.
bizim geri ödeme süresi 20 yıl 6 ay kadardır. hiçbir kredi çek veya kredi geçmişi.
biz bir gün her şeyi idare, bize gel.
bizim e-posta yoluyla bize bugün: cinderrela.loanfilm@gmail.com

Misafir Avatar
Susan james 3 gün önce

eğer herhangi bir finansal yardıma ihtiyacınız var mı? bireysel krediler? işletme kredileri? mortgage kredileri? tarım ve proje finansmanı? biz 3% faiz oranı kredi vermek! iletişim: happyloanlink@outlook.com

Misafir Avatar
Mr.Omo Paul 6 gün önce

good day, size borç pekiştirmek için bir kredi ihtiyacım var mı? eğer işinizi finansmanı için bir kredi ihtiyacı var mı? otomobil alım, ev satın alma kredisi ve diğer kişisel krediler etc biz o zaman doğru yerdesiniz% 3 faiz ile 1-50 yıl en uzun vadeli kredi vermek. benim e-posta adresi :( omopaul11@gmail.com) kişisel bilgiler yoluyla bana ulaşmaktan çekinmeyin: isminiz: _________ bulunduğunuz yeri: _________ sizin adres: _________ mesleğiniz: _________ aylık gelir: _________ kredi tutarı gereken: ________ kredi süre: _________ mobil telefon numarası: ________ yakında dolu bu bilgilerle postanızı bekliyor olacak. benim saygılar, bay omo paul.

Misafir Avatar
credit 7 gün önce

bu genellikle, bugün iyi para kredi hizmeti alır
güvenilir, güvenli, süzülmüş
uluslararası kredi ajansı tarafından da test edilmiş ve güvenilir ve. biz kredi vermek
eğer bir kredi ihtiyacı gerçekten eğer herhangi bir amaçla, ,, sadece bize bildirin
miktarı kredi olarak ihtiyaç ve sizin yanınızdaki
sorunlar bitecek. biz bireylere kredi rağmen sorunu kendi
finansal koşulların., ve düşük kredi puanı.
(cityfinancialfirm@gmail.com) şirket 24 baker street londra, rg21 6yt birleşik krallık.
eğer bir kredi ihtiyacı var mı?
faturalarınızı ödemek istiyor musunuz?
eğer maddi açıdan istikrarlı olmasını istiyor musunuz?
yapmanız gereken tek şey nasıl hakkında daha fazla bilgi için bizimle irtibata için
başladı ve istediğiniz kredi almak.
bu teklif geri zamanında ödemek mümkün olacak herkese açıktır.
not yani geri ödeme süresi tartışılabilir olduğunu ve faiz oranı
% 2.
not: biz individuals- aşağıdaki krediler sunuyoruz
ticari krediler (güvenli ve teminatsız)
küçük işletme yönetimi krediler (sba), (g

Misafir Avatar
credit 7 gün önce

bu genellikle, bugün iyi para kredi hizmeti alır
güvenilir, güvenli, süzülmüş
uluslararası kredi ajansı tarafından da test edilmiş ve güvenilir ve. biz kredi vermek
eğer bir kredi ihtiyacı gerçekten eğer herhangi bir amaçla, ,, sadece bize bildirin
miktarı kredi olarak ihtiyaç ve sizin yanınızdaki
sorunlar bitecek. biz bireylere kredi rağmen sorunu kendi
finansal koşulların., ve düşük kredi puanı.
(cityfinancialfirm@gmail.com) şirket 24 baker street londra, rg21 6yt birleşik krallık.
eğer bir kredi ihtiyacı var mı?
faturalarınızı ödemek istiyor musunuz?
eğer maddi açıdan istikrarlı olmasını istiyor musunuz?
yapmanız gereken tek şey nasıl hakkında daha fazla bilgi için bizimle irtibata için
başladı ve istediğiniz kredi almak.
bu teklif geri zamanında ödemek mümkün olacak herkese açıktır.
not yani geri ödeme süresi tartışılabilir olduğunu ve faiz oranı
% 2.
not: biz individuals- aşağıdaki krediler sunuyoruz
ticari krediler (güvenli ve teminatsız)
küçük işletme yönetimi krediler (sba), (g

Misafir Avatar
cinderrela 7 gün önce

cinderrela kredi firma dünya çapında önde gelen bağımsız kredi şirketlerinden biridir. biz iyi kurulmuş ve yıllar boyunca ihtiyaç ve bireysel ihtiyaçlarına iyi bir anlayış geliştirmiştir. biz adil müşterilerimize tedavi ve profesyonel, samimi ve yararlı bir hizmet sunmak için kararlıyız. bizim prosedürleri biz şartları uygun bir ürün sunuyoruz sağlamak için, size uygun şekilde tasarlanmıştır, formaliteler en aza indirilir ve birlikte her program için esnek bir yaklaşım ile, sizin kredi isteği tamamlamak emin olun. biz müşteriler değiştirmek ve 47 yıldır hayatlarını iyileştirmek yardımcı oldum ve biz işletmeler ve bireyler her türlü kredilerin bir yelpazesi sunmak için eşsiz bir konumda bulunmaktadır, gerçekten bağımsızdır. amacımız finansal ihtiyaçlarını karşılamak için ve sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemlidir. yani% 2 faiz oranı kredi vermek zorunda neden bizim hizmet ilgilenen varsa, bugün bize geri almak lütfen.
e-posta: cinderella.loanfilm@gmail.com

Misafir Avatar
BONIFACE LOAN COMPANY 1 hafta önce

merhaba,

mali sorunları çözmek ve iş veya kurumsal sistemleri veya planlama geliştirmek için acil kredi ihtiyacınız var? eğer öyleyse, lütfen bize ulaşın, lütfen e-posta
bonifaceloancompany@gmail.com
telefon numarası: +447031964388
şirket 24 baker street londra, rg21 6yt birleşik krallık.
saygılarımla

Misafir Avatar
BONIFACE LOAN COMPANY 1 hafta önce

merhaba,

mali sorunları çözmek ve iş veya kurumsal sistemleri veya planlama geliştirmek için acil kredi ihtiyacınız var? eğer öyleyse, lütfen bize ulaşın, lütfen e-posta
bonifaceloancompany@gmail.com
telefon numarası: +447031964388
şirket 24 baker street londra, rg21 6yt birleşik krallık.
saygılarımla