Bu haber 74666 kez okundu.

BANKA KREDİSİ DOSYA MASRAFINI NASIL GERİ ALABİLİRİM!
 Bankalar kredi vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak iyi bir araştırma yapmadan kredi almamalısınız bunun en büyük nedeni sizin hiç farkında bile olmadan çıkarttıkları masraflar. Bankalardan çekilen ihtiyaç kredisi, konut kredisi, araç kredisi, eğitim kredisi gibi bol keseden verilen krediler, kredi tutarına göre kesilen dosya masrafları ile tüketici borçlandırılıyordu. Ancak yeni çıkan bir kanuna göre dosya masrafları geri alınabilecek.0

Dosya masrafını geri almak için dilekçe yazmanız gerekmektedir. Yazacağınız bu dilekçe ile kredinin çekildiği banka şubesine başvurmanız gerekmektedir. Eğer başvurunuzun sonucunda olumlu bir sonuç alamazsanız kaymakamlıklardaki tüketici hakem heyetine başvurmalısınız. Eğer alacağınız dosya masrafı 1.061TL’nin üzerinde ise tüketici mahkemelerine başvurmanız gerekiyor. İlgili başvurudan sonra 1-3 ay arasında sonuç çıkmaktadır. Sonuç çıktıktan sonra şahıs ve bankaların karara itiraz etmek için 15 gün yasal süreleri bulunuyor. Hakkınızı sonuna kadar aramalısınız. örnek 2 dilekçe şu şekilde;

……………BANKASI …………….. İLİ………………….. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE
                                                                                                                                                 ………………..
 
Konu: Kredi masrafları iadesi Hk.
 
Bankanızın   …………….    numaralı kredi müşterisiyim. Her kredi işleminde bankanıza, anılan krediye ait kredi masrafını ödemekteyim.
 
Ancak , çeşitli  tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararlarıyla da  “Kredi masraflarının haksız şart niteliğinde  ve tüketicilerden tahsilinin haksız  olduğu sabitlenmiştir. “
 
Bu çerçevede ve yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda;
 
1- On yılla sınırlı olmak üzere şimdiye kadar bankanıza yaptığım tüm kredi masrafları ödentilerinin on yıl geriye dönük olarak ve dökümünü içeren bir listenin tarafıma verilmesini,
2- On yıl geriye dönük olarak benden kesilen kredi masrafı ücretlerinin toplam miktarının yasal faizi ile birlikte defaten tarafıma iadesini,
Aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara baş vuracağımı bildiririm
 Saygılarımla,
 
../…/2012
Adı, Soyadı
ADRES :                                                                                                       İMZA


Banka Dilekçe Örneği- 2; www.habertempo.com

……………………………BANKASI …………………………. ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

………………nolu müşterinizim. Şubenizden ……………… tarihinde ………… ay vadeli olarak ………. faiz oranı üzerinden ……………… TL ……… kredisi kullandım ve…………….ay ödeme yaptım.
tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararıyla "kredi masraflarının haksız şart niteliğinde, tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir" İlgili krediyi kullanırken dosya masrafı adı altında tarafımdan ekte makbuzunu sunduğum ……TL kesinti yapılmıştır. Kesilen bu tutarın, 4077 sayılı Tüketici Koruma Kanunu’na göre haksız şart sayıldığından tarafıma yasal faiziyle birlikte iade edilmesini talep ediyorum.

Tarih: 30.08.2012
imza
Adı Soyadı: Lütfü Bulut 

Banka'nın kabul etmemesi halinde 

Dosya Masrafı (Hakem heyeti Dilekçe) Örneği
 
T.C.
…………………… KAYMAKAMLIĞI
(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)
Şikâyet Eden                          :                 
Adresi                                     :
E- Posta & Telefon                 :
 
Şikâyet Edilen                        :
Adresi                                     :
Şikâyetin Parasal Değeri      :
Şikâyetin Tarihi                     :
Şikâyetin Konusu                   :Dosya Masrafı adı altında alınan “……….. .-TL” bedelin tarafıma iadesi talebimdir.. (4077/6. Ve 10. maddeleri)
Açıklamalar                            : 1-)…………………. Bankası, ……………… şubesinden … /… /….. tarihinde ………………… adı altında ……………………….. – Türk Lirasınakit ödemeli kredi aldım.
2-)Banka ile işbu krediye ilişkin olarak sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Ancak bu sözleşmenin bir örneği tarafıma verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olması dolayısıyla sözleşmenin içeriğine müdahale hakkım verilmemiş ve benimle de müzakere edilmemiştir. (4077/6. Madde )
3-)Kaldı ki sözleşmeler taraflar arasında akdedilirken, sözleşme hürriyeti ilkesine bağlı olarak taraflar arasında dengesizliğe yol açacak veya taraf aleyhine olacak bir maddenin hukuken bağlayıcılığı yoktur (4077/6. Madde )
4-)Krediye bağlı sözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler altında yapılacak kesintilerde taraf olan tüketiciye önceden bilgilendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yine bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde bu sözleşmenin bağlayıcılık hükmü ile geçerliliği olacaktır. Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde ). Eğer tüketici kendi rızası ile dosya masrafı ücretini ödemeyi kabul etmiş olsaydı bu duruma itiraz etme hakkı bulunmayacaktı.
5-)Kredi veren, kredi sözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek zorundadır. Fakat bu bilgileri vermekten imtina ederek ve bilerek tüketiciden hile ile gizleyip mağduriyetine sebebiyet vermektedir. 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.
            Sözleşmede;
            a) Tüketici kredisi tutarı,
            b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,
            c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,
            d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,  
            e) İstenecek teminatlar,  
            f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
            g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
            h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
            ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar,
Dolayısıyla benden haksız ve hukuksuz olarak dosya masrafı adı altında alınan ………………….- Türk Lirası’nın tarafıma iade edilmesi gerekir.
6-)Bahse konu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince Hakem Heyeti yetki ve görev alanı içerisinde bulunmaktadır.
7-)İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.
Hukuki Sebepler        : 4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.
Hukuki Deliller           : Kredi Sözleşmesi, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, fazlaya ilişkin delil sunma.
İstem Sonucu             : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ……………..- Türk Lirası bedelin tarafıma iadesine Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.
 
Şikâyet Eden
(Ad, Soyad ve İmza)

Not:
yukarıdaki dilekçe örnektir kendi bilgilerinizle doldurmayı unutmayınız.Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
Mrs. Veronica 2 gün önce

merhaba
ben veronica clinton yönetimi direktörü (md) özel kredi ev limited, acil mali yardım ve olanlar yüzünden düşük kredi puanları, işletme kredileri, eğitim kredisi, taşıt kredisi, ev kredileri, şirket kredileri ve daha fazla, bankalardan kredi verilmedi ihtiyacı olanlar için borç, kayıtlı bir şirket olduğunu veya bir borç veya ücret ödemek istiyorum, ya da eğer daha önce sahte tefeciler tarafından scammed mı? tebrikler sen şimdi doğru yerde, özel kredi ev limited, % 2 çok düşük faiz oranı ile kredi sağlayan güvenilir kredi şirketi, tüm sorunların sonuna geldik. biz gizli yardım sağlamak ve kredileri teklif istekli olacağını bildiren bu orta kullanıyorsunuz. bize bugün e-posta ile ulaşın: specialloanhouse@gmail.com veya specialloanhouse@cash4u.com
çok seviyorum
bayan veronica clinton

Misafir Avatar
privateloan@outlook.com 2 gün önce

eğer% 3 gibi düşük bir nispeten düşük faiz oranı ile hızlı bir uzun veya kısa vadeli kredi ihtiyacım var mı? biz iş kredisi, bireysel kredi, ev kredisi, oto kredisi, öğrenci kredi, borç konsolidasyonu kredi vb teklif hayır kredi puanı önemli. biz tüm dünyada çok sayıda müşteri finansal hizmetler vererek garanti edilir. esnek kredi paketleri ile, kredi işlenebilir ve mümkün olan en kısa sürede borçluya transfer, tavsiye ve finans planlaması için uzmana başvurun. eğer bu e-postayı hızlı bir kredi cevap gerekiyorsa: privateloan@outlook.com

Misafir Avatar
privateloan@outlook,com 2 gün önce

eğer% 3 gibi düşük bir nispeten düşük faiz oranı ile hızlı bir uzun veya kısa vadeli kredi ihtiyacım var mı? biz iş kredisi, bireysel kredi, ev kredisi, oto kredisi, öğrenci kredi, borç konsolidasyonu kredi vb teklif hayır kredi puanı önemli. biz tüm dünyada çok sayıda müşteri finansal hizmetler vererek garanti edilir. esnek kredi paketleri ile, kredi işlenebilir ve mümkün olan en kısa sürede borçluya transfer, tavsiye ve finans planlaması için uzmana başvurun. eğer bu e-postayı hızlı bir kredi cevap gerekiyorsa: privateloan@outlook.com

Misafir Avatar
Joyce 3 gün önce

kami adalah organisasi yang dibentuk untuk membantu orang yang membutuhkan.
bantuan, seperti bantuan keuangan. jadi, jika anda akan melalui keuangan.
masalah jika anda memiliki kekacauan finansial dan anda perlu dana untuk.
memulai bisnis anda sendiri, atau anda membutuhkan pinjaman untuk melunasi hutang atau membayar.
tagihan, memulai bisnis yang baik, atau anda merasa sulit.
mendapatkan pinjaman modal dari bank lokal, hubungi kami hari ini melalui e - mail anda.
joycerolandloancompany@gmail.com
 "jadi, jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja ,.
anda disarankan untuk mengisi dan mengembalikan rincian di bawah ini ..

nama anda: ______________________
alamat anda: ____________________
negara anda: ____________________
tugas anda: __________________
jumlah pinjaman yang dibutuhkan: ______________.
jangka waktu pinjaman: ____________________
penghasilan bulanan: __________________
nomor handphone: ________________
apakah anda mengajukan pinjaman sebelumnya: ________

Misafir Avatar
SUN KREDİ FİRMA 5 gün önce

merhaba
sun kredi sayın shawn antonio md ve vergi şirketi, bir kayıtlı ve meşru özel kredi kredi duyuyorum. biz finansal hizmetler (krediler) işlemek ve topluma mali engelli bireylerin, şirketlerin, sanayi, firma ve kişilere% 2 düşük faiz oranı kredi vermek. ve ayrıca size yetenek salmak ve hedefe ulaşmak için sponsor, biz 2000 $ arasında değişen kredi vermek ve yukarıdaki ... biz ihtiyaçlarını karşılamak için hazırız, ve online çevrimiçi bu kredi almak ve hesap erişimi nasıl. bize ulaşın
e-posta: sunloanandtaxcompany@gmail.com,
tel +1 214-838-0660.

Misafir Avatar
joyce 6 gün önce

biz muhtaç insanlara yardım için kurulmuş bir örgüt vardır
böyle mali yardım gibi destek. yani, mali geçiyor eğer
sorun bir finansal karmaşa var ve fon gerekirse
kendi iş kurma ya da bir kredi ihtiyacınız borcunu ödemek veya ödeme
faturaları, güzel bir iş başlatmak, ya da bunu zor
, yerel bankalardan sermaye kredisi almak e yoluyla bugün bize - posta
joycerolandloancompany@gmail.com
 "peki, bu fırsatı senden geçmesine izin vermeyin
sen tamamlamak ve aşağıda ayrıntıları dönmek için tavsiye edilir ..

adınız: ______________________
adresiniz: ____________________
sizin ülke: ____________________
senin görevin: __________________
gerekli kredinin miktarı: ______________
kredinin dönem: ____________________
aylık geliri: __________________
cep numarası: ________________
daha önce bir kredi için başvuruda mı: ________________
eğer dürüst tedavi edilir bir önceki kredi, dava varsa? ...

hızlı hareket ve finansal stres, karmaşa ve zorlukları çıkmak
e yoluyla joycerolanloancompany bugün temasa

Misafir Avatar
joyce 6 gün önce

biz muhtaç insanlara yardım için kurulmuş bir örgüt vardır
böyle mali yardım gibi destek. yani, mali geçiyor eğer
sorun bir finansal karmaşa var ve fon gerekirse
kendi iş kurma ya da bir kredi ihtiyacınız borcunu ödemek veya ödeme
faturaları, güzel bir iş başlatmak, ya da bunu zor
, yerel bankalardan sermaye kredisi almak e yoluyla bugün bize - posta
joycerolandloancompany@gmail.com
 "peki, bu fırsatı senden geçmesine izin vermeyin
sen tamamlamak ve aşağıda ayrıntıları dönmek için tavsiye edilir ..

adınız: ______________________
adresiniz: ____________________
sizin ülke: ____________________
senin görevin: __________________
gerekli kredinin miktarı: ______________
kredinin dönem: ____________________
aylık geliri: __________________
cep numarası: ________________
daha önce bir kredi için başvuruda mı: ________________
eğer dürüst tedavi edilir bir önceki kredi, dava varsa? ...

hızlı hareket ve finansal stres, karmaşa ve zorlukları çıkmak
e yoluyla joycerolanloancompany bugün temasa

Misafir Avatar
emmanuel thomas 1 hafta önce

Merhaba,
Eğer borçlarını temizlemek için acil kredi gerekir veya u bankalar ve diğer mali kurumlar tarafından reddedilen mı? Işinizi geliştirmek için bir sermaye kredi gerekiyor mu?
Bir konsolidasyon kredi veya ipotek ihtiyacınız var mı?
tüm mali sorunları geçmişte bir şey yapmak için buradayız olarak artık arama. Biz bireyler dışarı fon kredi
mali yardım ihtiyacı, bir kötü kredi veya para ihtiyacı var
% 2 oranında iş yatırım, faturaları ödemek için. Ben güvenilir ve yararlanıcı yardımda ve size kredi sunmak için istekli olacağını sizi bilgilendirmek için bu orta kullanmak istiyorum. Yani e-posta yoluyla bugün bize: emmanuelthomasloancompany@gmail.com